Търсене

ОБУЧЕНИЕ В НИО „КАК НА ПРАКТИКА ДА ПРИЛОЖИМ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Във връзка с провеждане на втория цикъл на самооценка от Националния инспекторат по образованието по общата рамка за оценка (CAF), на 20 и 21 септември 2023 година в администрацията се състоя обучение на тема „КАК НА ПРАКТИКА ДА ПРИЛОЖИМ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF“, организирано от Института по публична администрация с лектор-консултант г-жа Мими Йотова – мениджър обучение и ръководител на Националния CAF ресурсен център към Института по публична администрация. В обучението се включиха участниците в работната група по самооценка. Представени бяха същността и структурата на модел CAF 2020 и процесът на прилагането му в организациите, със симулация на Индивидуална и Консенсусна оценка.

Присъстващите бяха консултирани как ефективно да работят с Наръчника по CAF и за най-подходящите начини за анализ на критериите за самооценка. Обсъдени бяха ключовите документи в процеса на прилагане на модела, ролите на участниците в процеса и възможностите за външна оценка на приложения модел. Консултациите протекоха под формата на дебати и симулации, а практическата насоченост на обучението, ориентацията му към резултати и прилагането на иновативни подходи съдейства за ефективното му провеждане.

Споделете:
Търсене
Skip to content