Търсене

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪНШЕН ИНСПЕКТОР 16 -20 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

На вниманието на кандидатите за включване в обучение за външен инспектор, подали заявления в периода 17 май-21 юни 2021 г.

Уважаеми кандидати,

Тези от Вас, които не отговарят на условията за включване в обучение за външен инспектор, ще получат по електронната поща писмо с мотиви за отказа.

Информация за обучението за външен инспектор  – първа фаза, 16-20 юли 2021 г.

Начален час на обучението: 16 юли 2021 г., 11.00 часа

Краен час на обучението: 20 юли 2021 г., 13.00 часа

Място на провеждане: Учебен център (Център за подготовка на ученици за олимпиади), София, бул. Драган Цанков № 21 А, 0888870330

 Подробна програма на обучението ще бъде предоставена на участниците в първия ден на обучението.

Обучението се характеризира с висока интензивност и практическа насоченост, ориентирани към придобиване на умения за изпълнение на функциите на външен инспектор.

От участниците се очаква активно включване във всички модули и дейности на обучението, необходимо е да носят преносима компютърна техника (лаптоп).

За пълноценното участие в обучението участниците следва да познават Ръководство за инспектиране, налично на интернет страницата на Националния инспекторат по образованието  в рубриката „Инспектиране“.

Списък на одобрените кандидати ще намерите тук: Списък на одобрените за включване в обучение кандидати за външен инспектор

 

Споделете:
Търсене
Skip to content