Търсене

ОТМЯНА НА ИНСПЕКЦИИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

На основание Заповед РД-01-117 от 08. 03. 2020 на Министъра на здравеопазването и чл. 6, ал.1, ал. 3, т. 1, 15, ал. 4 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г., обн. В ДВ, бр. 24 от 2018 г; изменен с Постановление № 382 от 31 декември 2019 г. на Министерския съвет, обн. в ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.)

Във връзка с изпълнението на чл. 10 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г., обн. В ДВ, бр. 24 от 2018 г; изменен с Постановление № 382 от 31 декември 2019 г. на Министерския съвет, обн. в ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) за оценяване на качеството на предоставяното предучилищно и училищно образование до второ нареждане:

  1. Отменя се графикът на инспекции за периода 16 -20 март 2020
  2. Започналите, но не приключили инспекции в периода 04 – 06 март 2020 г. ще бъдат приключени след подновяването на инспектирането и изготвянето на нов график.
  3. Всички външни инспектори, разпределени в екипи за инспектиране за периода 16-20 март 2020 ще бъдат пренасочени в екипи за инспектиране след подновяване на инспекциите.

Във връзка с изпълнението на чл. 16 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г., обн. В ДВ, бр. 24 от 2018 г; изменен с Постановление № 382 от 31 декември 2019 г. на Министерския съвет, обн. в ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) за организиране и провеждане на обучение за външни инспектори до второ нареждане:

  1. Всички кандидати за външни инспектори, разпределени за участие във втора фаза на обучението като стажант-инспектори за периода 16-20 март 2020 ще бъдат пренасочени след подновяване на инспекциите
  2. Отменя се планираното за месец април присъствено обучение за кандидати за външни инспектори. Графикът за провеждането му ще бъде публикуван допълнително.
Споделете:
Търсене
Skip to content