Търсене

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

През учебната 2021/2022 г. Националният инспекторат по образованието (НИО) продължи дейностите за изпълнение на основната си функция – провеждане на инспектиране. За постигане на целите в своята Стратегия за развитие (2020-2022 г.) и за изпълнение на годишния план на НИО за учебната 2021/2022 г. работата на екипа бе насочена в следните приоритетни направления:

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищно образование

Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране

Приоритет 3. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество

Националният инспекторат по образованието постигна следните резултати при изпълнение на специфичните цели показатели за изпълнение на Годишен план на НИО 2021-2022

Споделете:
Търсене
Skip to content