Търсене

ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО НА ФОКУС

QualityНа среща с Министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и началника на кабинета Наталия Михалевска директорът на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева представи дейността на НИО за оценка на качеството на образованието в детските градини и училищата. По покана на министъра информацията беше изнесена и на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, който се проведе на  25.07.2023 г. в МОН.

Основни акценти в представянето бяха:

  • Европейски контекст, бенчмарк на референтни модели на административни структури, прилагащи сходни политики
  • Анализ на съответствието между визията за дейността на НИО и действащите стратегически документи и нормативни актове
  • Съответствие на критериите и механизма за оценка на качеството на Наредбата за инспектиране
  • Съответствие на функциите на НИО и осигурените условия за дейността: щатна осигуреност, подготовка на външни инспектори, финансиране
  • Междуинституционални взаимоотношения и координация при изпълнение на дейността

В режим на професионален диалог д-р Андреева отговори на многобройните въпроси на членовете на Отрасловия съвет, запозна се с резултатите от анкетата на СРСОРБ, даде пояснения и конкретни примери за препоръки от докладите от инспекции.

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование взе решение към МОН да се създаде работна група, която да изготви предложения за промени във философията, статута, целите и задачите на НИО. В работната група, която ще започне дейност от септември, ще участват експерти от инспектората.

Споделете:
Търсене
Skip to content