Търсене

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ОТ ДОКЛАДА ПО САМООЦЕНКА

В изпълнение на ангажиментите на НИО по внедряване на CAF публикувам Плана за действие  CAF_План за действие CAF_2020_2022_RD-03-2

Споделете:
Търсене
Skip to content