Търсене

След приемането на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. регионалните инспекторати по образованието са преименувани на регионални управления на образованието (РУО). Новата структура – Националният инспекторат по образованието, не извършва проверки по сигнали и жалби, които не се отнасят до пряката му дейност – оценяване на качеството на образованието в училища и детски градини. Жалби и сигнали относно дейността на училищата следва да се подават в регионалното управление на образованието или в общината – за детските градини. Въпроси, свързани с признаване на документ за образование от чужбина, легализация, прием/преместване на деца/ученици, както и други въпроси от компетентността на директорите на детските градини/училищата и на началника на съответното регионално управление на образованието се изпращат към тях.

    Търсене
    Споделете:
    Skip to content