Търсене

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНСПЕКТИРАНЕТО

След всеки цикъл на инспектиране НИО провежда и анонимно допитване до директорите за качеството на процеса на инспектиране. За подобряване качеството на процеса на инспектиране директорите на инспектираните институции през учебната 2019/2020 г. дават предложения за усъвършенстване на процесите и инструментите на инспектирането Приложение_анкети-директори.

Изводи и препоръки:

Резултатите от анкетите за обратна връзка показват, че провеждането на инспектиране в електронна среда отговаря на изискванията за оценка на предоставяното предучилищно и училищно образование. Обективността и качеството на инспекциите, провеждани в електронна среда по нищо не се различават от тези на инспекциите провеждани чрез посещение на място. За по-качествено провеждане на онлайн или комбинирани форми на инспектиране в същинския етап на инспекцията –присъствено и в електронна среда е необходимо:

  • усъвършенстване на инструментите за инспектиране, за да може да се оценят обективно всички индикатори;
  • усъвършенстване на процедурите за наблюдение на урок чрез допълване на указанието „Готови за инспекция“;
  • разработване на нов индикатор „Развитие на дигиталните компетентности на учениците“;
  • повишаване уменията на инспекторите за работа с всички използвани от училищата платформи;
  • техническо осигуряване на инспекциите в електронна среда.

 

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content