Търсене

Изпълнителна агенция “Програма за образование”

ПРОФ. ДХН ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ

Изпълнителен директор


Национална агенция за оценяване и акредитация

проф. д-р Елиза Стефанова

Председател


Национална агенция за професионално образование и обучение

инж. Марияна Йорданова Павлова

Председател


Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

Изпълнителен директор


Национален инспекторат по образованието
АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор


Национален студентски дом

Д-р Христиан Даскалов

Директор


Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Лало Каменов

Директор


Център за развитие на човешките ресурси

МИХАИЛ БАЛАБАНОВ

Изпълнителен директор


Фонд “Научни изследвания”

проф. дхн Ю. Кълвачев

Управител


Национален музей на образованието – Габрово

ЛЮБКА ТИНЧЕВА

Директор


Национален STEM Център

професор Найден Шиваров

Директор


Център за информационно осигуряване на образованието

Иванка Карамиева

Директор


Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

Емил Спахийски

Директор


Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

Директор


Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА

Директор


Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор


Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ДИМИТЪР АСЕНОВ

Директор


Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор

Търсене
Споделете:
Skip to content