Изпълнителна агенция “Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ

Изпълнителен директор


Национална агенция за оценяване и акредитация

ПРОФ. Д-Р ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА

Председател


Национална агенция за професионално образование и обучение

ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА

Председател


Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

Изпълнителен директор


Национален инспекторат по образованието
АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор


Национален студентски дом

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 4 души


Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

МАНУЕЛА РАДЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 6 души


Център за развитие на човешките ресурси

ТАТЯНА КАЛКАНОВА

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 40 души


Фонд “Научни изследвания”

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН БРЕЗИН

Управител

Обща численост на персонала: 12


Национален музей на образованието – Габрово

МАЯ КАРАГЬОЗОВА

Директор

Обща численост на персонала: 11 души


Учебен център

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 43 души


Център за информационно осигуряване на образованието

АННА ПЕТРОВА

Директор

Обща численост на персонала: 12 души


Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

Д-Р НАДЯ КАНТАРЕВА-БАРУХ

Директор

Обща численост на персонала: 21 души


Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 2 души


Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

МИРОСЛАВ ПЕТКОВ

Директор

Обща численост на персонала: 17 души


Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 25 души


Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ЛИЛЯНА РАДЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 24 души


Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 56 души

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status