Търсене

ПОСЛАНИЦИ НА ДОБРОТО

СУ “Христо Ботев“, село Горна Малина,  София-област

 „Часовете по добродетели – различните часове”

По проект „Добродетели“ на фондация „Благотворител“ в  Средно училище „Христо Ботев“, село Горна Малина вече седем години се работи на принципа „връстници обучават връстници“. В клуб „Добродетели“ учениците откриват в себе си общочовешките добродетели: честност, уважение, толерантност, отговорност, вежливост, смелост, търпение, постоянство, миролюбие…. Учениците ги наричат „Различните часове“, защото тези уроци са „уроци за сърцето”. Посланиците на доброто „преподават” на своите съученици как да практикуват добродетелите, не само  в часовете на класа и в заниманията по интереси,  но и в ежедневни ситуации с ясното съзнание, че тяхното поведение може да бъде добър пример за останалите.  

 „В нашата практика, за да имаме успешно проведен урок, задължително трябва да имаме практически задачи, казуси…екипни дейности… Благодарение на „различните“ техники, методи, форми „учителите – ученици“ стават  забавни, интересни и поучителни – „ние си вършим работата, а учениците мислят и откриват  пътя на излизането от комфортната зона” –  споделя един от „учителите по добродетели” и обучител на млади ентусиасти. В нашите часове сме истински, себе си: изслушваме, напътстваме, задаваме подходящи въпроси и решаваме казуси.

Обучението от разстояние в електронна среда не спира учениците от Средно училище „Христо Ботев“ да „предават доброто  нататък“. Ученическият съвет създава инициативата „Заедно от разстояние” и с помощта на инструмента Book Creator учениците търсят отговори на въпроси, споделят усмивки и  идеи  в електронни книги.

  

 

 

 

 

 

 

 

Посланици на Доброто

На официална церемония на 21.11.2019 г. / ден на християнското семейство / Държавната агения за закрила на детето връчи награда / статуетка / „Посланик на доброто“ на директора на СУ”Христо Ботев” Нако Наков и председателя на УС на фондация „Благотворител” Пенка Лазарова.

На официална церемония на 21.11.2019 г.  Държавната агения за закрила на детето връчи награда „Посланик на доброто“ на директора на СУ”Христо Ботев” Нако Наков  и председателя на УС на фондация „Благотворител” Пенка Лазарова.

СУ“Христо Ботев“, с. Горна Малина е единственото училище финалист сред наградените.

Телевизия „България днес” предварително беше заснела филми за отличените участници  в конкурса „Посланик на доброто” и институциите, които представят.

Всички присъстващи гости в зала №1 на НДК имаха възможността да видят как в СУ”Христо Ботев”, с. Горна Малина връстници обучават връстници  чрез езика на добродетелите и заявяват: ”Не на тормоза, но не за ден!”

 

„Наградата е не за мен, а за всички ученици от клуб „Добродетели” в нашето училище!” – споделя развълнувана г-жа Начева.
“Всъщност, наградата е за всички учители и съмишленици, които са избрали за своя мисия да образоват сърцата на децата”, допълни  г-жа Пенка Лазарова.

 

Уроци за сърцето” или как програма „Добродетели” на фондация „Благотворител” ни прави по-добри?

 

 Добродетелите променят съдби

 

Програма „Добродетели“ е проста, доказана методология, която помага на децата да си спомнят кои са в действителност и да осъзнаят, че целта на живота е, да имат живот с цел. Ранната детска възраст е идеалното време да се въведе осъзнаване на добродетелите, които са в основата на смисъла на живота.

Като ръководител на клуб „Добродетели“в СУ“Христо Ботев“, с. Горна Малина открих за себе си, че никога не е твърде късно да се помогне на децата. Когато се заговори за добродетели се оказва, че всеки ги носи в себе си, но понякога ги крие долбоко в себе си,  от страх да не е смешен и неактуален в очите на другите. Такъв беше и случая с момчето, за което искам да споделя.

Неговото име е Райко Коцев, ученик от 7 клас през учебната 2014/2015 год. на СУ „Христо Ботев”, село Горна Малина. Момчето живее със семейството си в близкото село Белопопци.

През учебната 2014/15г. се включи като доброволец в клуб „Добродетели”, който беше част от проект „Училището – място за толерантно общуване” в партньорство с Фондация „Благотворител”, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Пристъпи плахо. Едва чуто каза: ”Госпожо, може ли и аз да съм в клуба по Добродетели? Аз не съм отличник, тук сигурно е само за отличници, аз съм от ония…слабите ученици, с многото неизвинени отсъствия, знаете повтарял съм клас…” Приехме го с радост – и аз и останалите членове /клубът ни съществува от учебната 2011/2012г./ Така се започна. В началото не беше от най-редовните. Постепенно разбра, че за да си част от клуба не е задължително да си отличник. Ние сме истински, няма нищо изкуствено, обичаме се и се доверяваме… Скоро забелязах, че неизвинените отсъствия на Райко значително са намалели, влиза редовно в часовете, на учителите това им прави впечатление. Имало е моменти, в някои часове не влиза, но остава за „Добродетелите”. Райко разбра, че да практикуваш добродетели, не е важно да имаш отлични оценки, да правиш велики неща. Жест, внимание, добра дума и…”колата се преобърна” в правилния път. Разбрах, че Райко и по-палавите ученици са по-активни, по-мъдри. Споделяха преживяно, горчив опит, грешки и… осъзнаване. Райко се превърна в най-активните обучители и член на ученическия съвет, избран единодушно от съучениците си.  Натрупа увереност при представяне на информация пред публика. Помогна на тинейджърите да се замислят и върху невербалната комуникация.

Въпреки многото трудности, допуснати грешки и…осъзнаване, днес момчето работи и се обучава в самостоятелна форма.

Целта му е:  завършен 10 клас.

Това е Райко, един от многото млади хора доказали, че няма НЕВЪЗМОЖНИ неща!

Мога да кажа, че младите хора са жадни да общуват свободно, без притеснения, бариери, рамки и етикети за отличници и двойкаджии… Стават по-внимателни, толерантни, търпеливи, отговорни.

 

 

 

Часовете по добродетели – различните часове”

 

Училището ни е в беда.Твърде много училища се превръщат в бойно поле. Много деца са съвършени в областта на информационните технологии, но са морално некомпетентни.

  „Ако болестта е загубата на смисъл, то лекът трябва да съдържа начин младите хора да се свържат с усещането за цел и смисъл” –    Пенка Лазарова – Председател на УС на Фондация „Благотворител”.

  Младостта копнее да промени света, да бъде чута.  Този копнеж идва от стремежа да се откликне на вродените във всеки от нас добродетели.

 Добродетелите са най- старите идеи в света. И все пак, ние духовно и морално жадуваме за тези обновени и вечнии идеи.

По стандартите на гражданското образование като „спасителен пояс” се появи проектът „Час по добродетели” на Фондация „Благотворител”. Практикуването на добродетели е най-добрата превенция срещу агресията, тормоза, негативните явления в живота ни. В програмата на българското образование липсва време и място младите хора да обсъждат важни за развитието им личностни теми.

В дефицита на всичко това, от учебната  2011 /2012  до настоящия момент, своето достойно място в СУ”Христо Ботев”,

с. Горна Малина, заемат „Часовете по добродетели” на фондация „Благотворител”. Учениците ги наричат „Различните часове”, защото уроците в тези часове са „Уроци за сърцето”.

Като ръководител на клуб „Добродетели” фокусирам вниманието на учениците върху осъзнатото практикуване на общочовешките добродетели във всекидневието.

 Обучените от мен младежи „преподават” на своите съученици как да практикуват добродетелите, не само  в часовете на класа, в заниманията по интереси – ЦОУД, но и в ежедневни ситуации с ясното съзнание, че тяхното поведение може да бъде добър пример за останалите.

Вече седма година „младите колеги” преподават добродетелите лесно и приятно – като детска игра. Защото играта е неделима част от нашите „различни часове”.

 „В нашата практика, за да имаме успешно проведен урок, задължително трябва да имаме практически задачи, казуси…екипни дейности… Благодарение на „различните“ техники, методи, форми „учителите – ученици“ стават  забавни, интересни и поучителни – „ние си вършим работата, а учениците мислят и откриват  пътя на излизането от комфортната зона” –  споделя Станислава Добрева бивша ученичка  – един от „учителите по добродетели” и обучител на млади ентусиасти.

  Духовното напътствие помага да стигнем до сърцевината на всеки проблем, особено когато дете изживява болка или криза.

 В нашите часове сме истински, себе си: изслушваме, напътстваме, задаваме подходящи въпроси и решаваме казуси.

   Нашата цел е: в общуването помежду си учениците да прилагат наученото: честност, уважение, толерантност, отговорност, вежливост, смелост, търпение, постоянство, миролюбие…

 

Вилма Начева – старши учител в СУ”Христо Ботев”,

с. Горна Малина

 

Споделете:
Търсене
Skip to content