Търсене

ПОСЛАНИЦИ НА КАЧЕСТВОТО – ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ ИНСПЕКТОРИ

На 28 март 2024 г., от 11.00 до 14.00 часа, в 65 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Първата национална среща на външните инспектори „Посланици на качеството“. Срещата се организира от Националния инспекторат по образованието, който изпълнява ключова роля в процеса за осигуряване качество на образованието в детските градини и училищата. Външните инспектори имат определяща роля за изготвяне на цялостна, независима, експертна оценка на качеството на образованието и за извеждане на насоки за подобряване на дейностите на инспектираните институции. За извършване на специфичните дейности в процеса на инспектиране са необходими компетентности, ценности, нагласи, знания и умения, които 538  външни инспектори притежават.

Приветствие  към Националния инспекторат по образованието и външните инспектори направи заместник-министърът по образованието д-р Емилия Лазарова: „Без вас няма как да се случи подобряване на качеството на образование. Без вашите компетентности и отговорност, нормативна грамотност и човешко отношение не би могло да има добър резултат“, каза зам.-министър Лазарова.

Преглед на дейността на НИО за изминалите 5 години направи директорът на НИО д-р Анелия Андреева в любопитни данни и цифри. За „страха“ от оценяване и как той може да бъде преодолян говориха психолозите М. Маринов и А. Маринова.

Домакините от Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  направиха кратка презентация на дейността, резултатите и кариерните перспективи на факултета, който подготвя освен философи психолози, социолози, културолози, политолози и специалисти по публична администрация. По време на срещата деканът на ФФ проф. Соня Карабельова и директорът на Националния инспекторат по образованието д-р Анелия Андреева подписаха официално споразумение за сътрудничество между институциите.

С грамота „Посланик на качеството“ бяха отличени 34 от най-изявените външни инспектори (списък – линк).

Споделяне на преживяното, научените уроци, личните и професионални компетенции, надградени във връзка с практиката им в оценяване на качеството, направиха две от отличените външните инспектори – Лена Парова и Ивета Германова. Своите впечатления споделиха още доц. д-р Николай Цанков, Ферхан Хасан, Пенчо Токучев, Елена Налбантова.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content