Търсене

ПОСТОЯННА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ (SICI) 2021 ГОДИНА

На 18 и 19 ноември  в гр. Стокхолм, Швеция, се проведе Генералната асамблея на Постоянната международна конференция на инспекторатите (SICI). На форума бяха обсъдени ключови въпроси за инспектирането.

   Първи панел: Covid 19 и приоритетната тема за осигуряване на качеството

  1. Научени уроци: Ефекти от пандемията върху училищната система, учениците и инспекторатите по образованието – Ларс Торнберг, Шведски училищен инспекторат, Изабел Леги, Генерален инспекторат по образованието, спорта и научните изследвания, Франция
  2. Годишни резултати от темата за осигуряване на качеството, проследяване и обобщаване на уебинарите през 2020 и 2021 г.   – Теси Куйпер, Холандия и Лаура Лепола, Финландия
  3. Представяне на резултати от въпросника за изследване на нуждите на инспекторатите от споделено учене в 8 тематични области – Херман Франсен, Ерик Де Боу, Гордана Чаприч
  4. Водещата роля на инспектората за определяне политиките в образователната система – Анна Екстрьом, министър на образованието

              Втори панел: Годишен отчет:    Приемане на отчет за напредъка по изпълнението на стратегическия план на SICI за направеното през 2020 година и годишен план за 2021 г.

            Трети панел: Стартиране на приоритетната тема за 2021 г. „Принос на инспекцията към равния достъп и върховите постижения (Еquity and Еxcellence)

1.Инспектиране (за) равен достъп и върхови постижения. Извършване на инспекция. Работа с обратната връзка – професор Ян Ванхуф, университет в Антверпен

   2.  Резултати от проекта Еразъм+ „По-добра инспекция за по-добро социално включване“ (BIBESOIN) – Мамта Арнот, Шотландия,Ерик Де Бу Белгия, и Панайотис Киру – Кипър.

3.    Кръгла маса – Принос на инспекцията към равния достъп и върховите постижения, Модератор: Барт Мейс, Белгия

           Четвърти панел: Годишна среща на националните координатори. Организационни въпроси: Обратна връзка от проведените регионални срещи, обсъждани теми, ключови послания, сформиране на мобилни тематични екипи за работа по регионални проекти, учене в практиката и работни визити, планиране работни срещи по приоритетната тема и месечните регионални срещи за 2022 година.

        По време на Генералната асамблея се проведоха множество неформални срещи между представителите на инспекторатите, в които беше споделен практически опит от работата на всеки инспекторат в условията на пандемия. Началниците на инспекторатите по образование и националните координатори постигнаха съгласие относно спешната необходимост от промяна на парадигмата на учене с акцент цифровизация на обучението, персонализация на процеса на учене и достъпно и качествено образование за децата от уязвими групи.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content