Търсене

Постъпили заявления за достъп до обществена информация 2023 г.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:                  5 бр.

Общ брой на решенията за предоставяне на свободен достъп

до обществена информация:                                                                     3 бр.

Препратени по компетентност                                                                 2 бр.

пълен текст: ЗДОИ_сайт_2023 г

Споделете:
Търсене
Skip to content