Търсене

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ BG01-KA122-ADU-000030585 „КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ

На работно съвещание на екипа на Националния инспекторат по образование бе представен проект „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“, с продължителност 16 месеца, до 01.01.2023 година.

Разяснени бяха основните цели на проекта:

  1.      Повишаване на информираността на обучителите на външни инспектори за актуалната парадигма за обучение на възрастни.
  2.       Подобряване на програмата за обучение на външен инспектор.
  3.     Повишаване на дигиталните компетентности на външните инспектори.
  4.      Подобряване на уменията на инспекторите за определяне на насоки за подобрение в цялостната дейност на детските градини и училищата и уменията им за консултиране за изпълнение на насоките от инспекция.

Проект BG01-KA122-ADU-000030585

Споделете:
Търсене
Skip to content