Търсене

Предстоящи мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“

Предстоящи мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“

 

В периода 11 – 15 юли 2022 година четирима служители от Националния инспекторат по образование, София ще посетят град Реус, Испания.

В сътрудничество с партниращата организация DOMSPAIN SLU, град Реус, Каталуния, Испания (https://domspain.es/en/home), инспекторите ще се обучават по две теми, планирани в проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“:

  • „Adapting to the New Education Paradigm in times of transformational changes posed by COVID-19“ („Адаптиране към новата образователна парадигма във времена на трансформационни промени, породени от COVID-19“)
  • „Digital Tools for Adult Learners how to integrate Digital Tools in Adult Education“ („Дигитални инструменти за възрастни учащи и интегриране на цифровите инструменти в образованието за възрастни“).

Служителите ще подобрят информираността си за образователната система в Испания и инспектирането в среща с Областния инспекторат – Тарагона. Ще се запознаят с актуалната парадигма за обучение на възрастни, облачен софтуер за анимация, иновативни онлайн платформи за обучение на възрастни, често използвани софтуери приложения като основни инструменти за редактиране на мултимедия, ресурси за създаване на мултимедийни продукти. По време на обучението ще участват в учебни работилници, практически дейности, кръгли маси.

Ще обменят опит за провеждане на „смесено“/“хибридно“ обучение и обучение, изцяло протичащо в електронна среда с цел усъвършенстване и подобряване на програмите за обучение на външни инспектори, което Националния инспекторат по образование провежда във връзка с инспектирането на училища и детски градини от системата на предучилищното и училищното образование. 

Споделете:
Търсене
Skip to content