Търсене

ПРЕДСТОЯЩИ ПОВТОРНИ ИНСПЕКЦИИ ЗА 2021 г.

Съгласно чл. 24, ал. 8, т. 4 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, последваща инспекция в институции, получили незадоволителна оценка, се провежда след 6 месеца до 1 година.

През м. февруари 2021 г. предстои провеждането на инспекции в две детски градини: „Кокиче“, с. Равно поле, общ. Елин Пелин и „Мики Маус” с. Алдомировци, общ. Сливница и Основно училище „Иван Вазов”, с. Мусачево, общ. Елин Пелин, които при инспекции, проведени  през м. февруари и март 2020 г. са получили незадоволителна оценка на качеството на образованието, което предоставят.

При инспекцията на Детска градина „Зорница“ с. Столник, общ. Елин Пелин инспектиращият екип не е могъл да събере необходимата информация и данни за формиране на оценка на качеството на образованието, поради което в тази институция също ще се проведе последваща инспекция.

Посещението на място е планирано в периода 15-18 февруари 2021 г.

Споделете:
Търсене
Skip to content