Търсене

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНСПЕКЦИИТЕ ПРЕЗ М.МАРТ

На основание Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов отменям планираните за периода 22 -26 март 2020 г. инспекции. Новият график за инспекции през м. април и май ще бъде публикуван до края на  месеца. Всички планирани за инспектиране училища и детски градини ще бъдат уведомени писмено за новите дати.

Директор на НИО

д-р Анелия Андреева

Споделете:
Търсене
Skip to content