Търсене

ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Националният инспекторат по образованието беше удостоен със сертификат ЕФЕКТИВЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА CAF. Признанието идва след високата оценка на независим външен оценител- експерт от CAF Ресурсен център за въвеждане на системата за управление на качеството CAF в Националния инспекторат по образованието.

Моделът CAF е създаден като европейско ръководство за добро управление и високи постижения в организациите от публичния сектор. Най-новата версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за  „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите. CAF като цялостен инструмент за качество се основава на 8 те принципа за съвършенство и цикъла на непрекъснато подобрение, които са в същността на модела.

Споделете:
Търсене
Skip to content