Търсене

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКТИРАНЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

Националният инспекторат по образованието изпълнява своите функции по инспектиране на детски градини и училища, като отчита особеностите на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19 и се стреми да създава условия за опазване на здравето на всички участници в процеса на инспектирането. Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква готовност за реакция и мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено инспектиране в образователните институции към инспектиране в електронна среда от разстояние или прилагане на комбиниран вариант. Това наложи сред приоритетните задачи на НИО да бъде разработването на модели за инспектиране, които да гарантират необходимите условия за адекватна реакция при бързо променяща се епидемична обстановка и да дават увереност и спокойствие за ефективност при прилагането им. протокол-инспектиране-2020-21

Настоящият документ  подлежи на периодична актуализация в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и може да се променя при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването и на насоките за работа в системата на предучилищното и училищното образование, разработени от МОН.

Споделете:
Търсене
Skip to content