Търсене

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ 28.01 – 31.01.2020 г.

обучение на външни инспектори

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

28.01 – 31.01.2020 г.

 Място на провеждане: Център за подготовка на ученици за олимпиади, София, бул. Драган Цанков № 21 А

Цел на обучението: Формиране на положителна нагласа, увереност и мотивация у външните инспектори за активно участие в процеса на инспектирането чрез:

–                  пълноценна информация и придобити знания за цялостния процес  на инспектирането като инструмент за управление на качеството на образованието – същност, участници, процеси, инструменти;

–                  практическа насоченост на обучението;

–                  придобити знания и умения за работа с инструментите в ЕСУИ .

Организация:

1. Предварителен етап: подготовка и изпращане на кандидатите за обучение на онлайн пакет с информационни материали. Предварителното задълбочено запознаване с предоставените материали ще даде възможност на участниците за пълноценно и ефективно включване в практическите дейности.

2. Присъствен етап: начало 10.30 ч. на 28.01.2020 г. – край 14.30 ч. на 31.01.2020 г.

Форми на провеждане: пленарни сесии, работа  в групи, практически дейности, аналитични задачи, въвеждащи и обобщаващи презентации, дискусия

3. Практически изпит – оценка от инспекция

Споделете:
Търсене
Skip to content