Търсене

ПРОГРАМА НА  НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ“

ПРОГРАМА

Организатори: Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,  Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието,  Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Дата: 06.12.2018 г.

Място: Зала 5 на Министерски съвет, ул. Триадица №2, ет.5

Час дейност участник
9:30-10:00 регистрация участници
10.00- 10.05 Откриване д-р Е. Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

поздрави от вицепремиер Т. Дончев, вицепремиер Кр. Каракачанов

10.00-12.45 Първа сесия: Качество на образованието. Модератор Асен Александров
10.05 – 10:25 Пленарен доклад

Ролята на позитивната мотивация за повишаване качеството на образованието

д-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието
10:30-10:50 Дискусия: Моите три най-важни признака за качество на образованието
 

Образователните лидери за качеството на образованието

Красимир Вълчев, министър на образоването и науката
Йорданка Фандъкова, кмет на град София
Заместник-министър на образованието и науката за средното образование инж. Таня Михайлова
10.50-11.15 Кафе пауза  
11.00-11.10 Образователните експерти за качеството на образованието Соня Мелоян, директор на дирекция „Организация и контрол“, МОН
Милена Иванова, директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие“, МОН
Лиляна Друмева, директор НЦПКПС
Д-р Ваня Кастрева, Началник РУО-София
11:10-11:45 Заинтересованите страни за качеството на образованието Представител на бизнеса
Йордан Йосифов – Родител
Росен Йорданов – Психолог
Деси Бакърджиева – Артист
Стела Даскалова –  Писател
Христо Рачев – Музикант
Катя  Михайлова – Социолог
11:45-12:00 Участниците в образователния процес за качеството на образованието Йоанна Захариева, ученик  91 НЕГ,

Михаил Каров, ученик 51 СУ

Мира Савова , ученик 31 СУЧЕМ

Николай Бояджиев, учител  (Рудозем)
12:00-12:45 Обобщаване на първа сесия и представяне на резултатите от анкетата Асен Александров
12.45-13.45 обяд  
Втора сесия – „Как да постигнем качествено образование?“

Модератор: Диян Стаматов, директор 119 СУ, председател СРСНП

13:45-14:00 1.     Добра практика:

„Развитие на социалните умения – път към качествено образование“

 

Владимир  Миков – директор ,

137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

 

14:00-14:15 Дискусия

 

 
14:15-14:30 2. Добра практика:

“Метод на учене по станции“ (Индивидуализиран и диференциран подход в рамките на класа)

 

Албена Панталеева-Кондева, начален учител, докторант СУ, главен инспектор НИО
14:30-14:45 Дискусия

 

 
     
14.45-15:15 Кафе пауза  
15:15- 15.30 3. Добра практика:

„Извънучилищната образователна среда – качество с усмивки“

 

Нина Караиванова – Старши учител, начален етап на основното образование ,

ОУ „Антим I“ , Пловдив

15:30-15:45 Дискусия

 

 
     
15.45-16.30 Закриване: Приемане заключителен документ „Пътна карта за качествено образование“

 

Екип НИО и НЦПКПС

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content