Търсене

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА ЗА ПОДГОТОВКА НА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

 СЕМИНАР ЗА ПОЗГОТОВКА НА КАНДИДАТИ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ – 20-24 юли 2020 Г.

ПЪРВА ФАЗА

Присъствено обучение 20.07 – 24.07.2020г. София, Учебен център (Център за подготовка на ученици за олимпиади), София, бул. Драган Цанков № 21 А, u.centar@abv.bg

 

Предварителен етап
Дата тема Форма  на провеждане
03.07. -17.07.20 Запознаване с Ръководство за инспектиране Самостоятелна работа с електронен ресурс
20. юли 2020 г.
час тема Форма  на провеждане
10.30 -11.00 Регистрация и организация на семинара Обща сесия
11.00-11.30 1. Инспектирането и управление на качеството на образованието Дискусия

 

11.30-12.00 2. Тест Онлайн
12.00-13.30 3. Въвеждане в инспектирането:

3.1.Тезаурус (понятия и взаимовръзки);

6 работни групи, работа с електронни работни листове

Практическа задача

13.30-14.00 Обедна почивка
14.00 -15.00 3.2. Електронна система за управление на инспектирането (ЕСУИ) Обща сесия

Представяне на системата -презентация

 

15.00 – 17.00

 

16.15-16.30 – кафе пауза

3.3. Критерии, индикатори, инструменти за инспектиране

 

6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ
Практическа задача – карта за наблюдение на училища с коментар върху критерии и индикатори
Практическа задача- описание на  училище/детска градина

 

17.00-17.30 Обобщаване на деня  6 работни групи,

Въпроси и отговори

21. юли 2020 г.
9.00 – 10.00 4. Ръководител и членове на инспектиращия екип – права и отговорности 6 работни групи, работа с електронни работни листове
10.00 – 10.30 Кафе пауза
10.30 – 13.00 5. Подготвителен етап на инспектиране:

5.1. Проучване и анализ на портфолиото и  документите на институцията

5.2. Карта за обща информация

 

6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ

Практическа задача – Карта за обща информация

Практическа задача- попълване на доклад от инспекция

13.00-14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 15.00 5.3. Въпросници за директор, ученици, родители, педагогически специалисти 6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ

Практическа задача -Анализ на резултатите от попълнените въпросници

15.00 – 15.30 Кафе пауза

 

15.30 – 17.00 6. Същински етап на инспектиране

6.1. Наблюдение на урок

6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ

Наблюдение на урок

Практическа задача- описание на урок;  попълване на доклад от инспекция

6.2. Критерии, индикатори, инструменти на инспектирането 6 работни групи, практическа работа в ЕСУИ

Попълване на карта за наблюдение на урок

17.00 – 17.30 Обобщаване на деня 6 работни групи,

Въпроси и отговори

22. юли 2020 г.
09.00 – 13.00

 

10.30 – 11.00 кафе пауза

6.3. Провеждане на среща с ученици

 

 

 

Ролева игра в 3 групи, практическа работа в ЕСУИ

Практическа задача- попълване на доклад от инспекция

Практическа задача – описание на срещата

Практическа задача –попълване на карта от среща с ученици

13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 17.00

 

16.00-16.15 кафе пауза

 

6.4.Провеждане на среща с педагогически специалисти Ролева игра в 3 групи, практическа работа в ЕСУИ

Практическа задача- попълване на доклад от инспекция

Практическа задача – описание на срещата

Практическа задача –попълване на карта от среща с педагогически специалисти

17.00-17.30 Обобщаване на деня 6 работни групи,

Въпроси и отговори

23. юли 2020 г.
9.00-12.00

 

10.00-10.15 кафе пауза

6.5. Провеждане на среща с родители Ролева игра в 3 групи, практическа работа в ЕСУИ

Практическа задача- попълване на доклад от инспекция

Практическа задача – описание на срещата

Практическа задача –попълване на карта от среща с родители

12.00-12.30 6.6. Други срещи

 

6 работни групи, работа с електронни работни листове
12.30-13.30 Обедна почивка
13.30 -16.30

 

15.00-15.15 кафе пауза

 

7. Оценяване

7.1. завършване на карта за обща информация

6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ

Практическа работа в ЕСУИ – завършване на карта за обща информация

7.2. Определяне на оценки по индикатори  и проект на оценка от инспекцията 6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ

Практическа работа в ЕСУИ – оценка на критерии и индикатори за инспектиране

Практическа работа – изготвяне на проект на обща оценка на качеството на образованието в работния доклад от инспекция

7.2. Проект на силни страни и насоки за подобрение 6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ

Практическа работа в ЕСУИ– идентифициране на силни страни и насоки за подобрение

16.30 -17.00 8. Заключителен етап на инспекцията 6 работни групи, работа с електронни работни листове, работа в ЕСУИ

Практическа задача и дискусия – участие  на външните инспектори в заключителния етап

17.00 -17.30 Обобщаване на деня 6 работни групи,

Въпроси и отговори – административно приключване на инспекцията

24. юли 2020 г.
9.30 -10.00 Приключване на първа фаза и подготовка за втора фаза Организационни въпроси

Анкета

10.00 -10.15 Кафе пауза

 

10.15 – 13.00 Изпитна задача: приключване на доклад от инспекция, формулиране на силни страни, насоки за подобрение

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content