Търсене

ПРОЕКТ „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“

В изпълнение на дейностите по проект „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“, № 2020-1-BG-KA104-078627 по програма Еразъм +, ключова дейност 1, четирима инспектори от Националния инспекторат по образованието посетиха Италия, град Барчелона Поцо ди Гото в периода 17 – 23 октомври 2021 г. Темата на обучителния курс беше Training course and job-shadowing: School Inspectors, а домакин в Италия Eprojectconsult. Инспекторите посетиха и две училища в градовете Барчелона Поцо ди Гото и Милацо. Запознаха се с организацията на образователния процес, както и с културните традиции и ценности в образователната сфера на страната домакин. В посетените училища Istituto Tecnico Tecnologico Statale “E. MAJORANA”, Milazzo и Istituto Tecnico Commerciale Geometri e Turismo “E. Fermi“, Barcellona Pozzo di Gotto проведоха срещи с екипите за управление на училищата и направиха обход на училищата и прилежащите им части. В симулацията на инспекция бяха включени елементи, съответстващи на процеса на инспектиране, осъществяван от НИО – извършване на наблюдение на сградата и прилежащите пространства и среща с екипа за управление на училището.

Споделете:
Търсене
Skip to content