Търсене

ПРОЕКТ на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище за уч. 2023/2024 г.

vazhnoУважаеми директори, учители и родители,

Публикувам Проект на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище  с инструменти за набиране на информация и оценяване за уч. 2023/2024 г.

Моля, изпращайте Вашите предложения, бележки, мнения в срок до 17.07.2023 г. на адрес: r.gyoreva@mon.bg; s.mitsova@mon.bg; m.chaleva@mon.bg.

д-р Анелия Андреева

2023 – 2024 КРИТЕРИИ- ИНДИКАТОРИ- ИНСТРУМЕНТИ

Споделете:
Търсене
Skip to content