Търсене

Проект № 2020-1-BG-KA104-07862

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект № 2020-1-BG-KA104-078627 „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“, по програма Еразъм +, ключова дейност 1. четирима служители от дирекция „Инспектиране“ ще посетят Нидерландския инспекторат по образованието в периода 01.11. – 04.11.2021 г.

По време на работната визита инспекторите ще обменят опит за процесите на инспектиране и методите на работа в двете страни, членки на Международната асоциация на инспекторатите по образование – SICI. Експертите от страната домакин ще представят ролята на Нидерландския инспекторат по образованието в контекста на образователната система в страната и ще запознаят българските си колеги с инструментите за инспектиране, взаимодействието и сътрудничеството между членовете на инспектиращия екип, ще споделят техния опит във връзка с обучението на външни инспектори. В графика на програмата са предвидени посещения в две училища, където инспекторите от НИО ще бъдат част от инспектиращия екип и ще участват в дейностите и процесите по инспектиране.  

Обмяната на положителни модели в инспектирането и мениджмънта, доказали своята ефективност в реални условия е гаранция за постигането на най-важната и основна цел на НИО – поставяне на обективна експертна оценка на качеството на предоставяното образованието в инспектираните образователни институции.

Споделете:
Търсене
Skip to content