Търсене

ПРОЕКТ № 2020-1-BG-KA104-078627 „КАЧЕСТВЕНА ПОДГОТОВКА И ПОЗИТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ИНСПЕКТИРАНЕ“, ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + , КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1

Участниците в образователна мобилност за наблюдение в практиката на дейността на Нидерландския инспекторат по образованието от екипа на Националния инспекторат по образованието се запознаха с дейността и добрите практики в ежедневната работа на инспекторите в Нидерландия. Посещението се извърши в периода 01-04 ноември 2021 г. като част от дейностите за изпълнение на проект № 2020-1-BG-KA104-078627 „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“. резултати от мобилност Нидерландия

Споделете:
Търсене
Skip to content