Търсене

ПРОЕКТ № 2020-1-BG-KA104-078627 – ПОСЕЩЕНИЕ В ЕСТОНСКИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВНИЕТО

По проект „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“, екип на Националния инспекторат по образование посети в периода 10-14 април 2022 г. град Тарту и столицатаТалин, Естония, където се запозна с планирането и реализирането на инспекции в страната, методи и подходи за взаимодействие между инспекторите и сътрудничеството им с местната власт във връзка с осигуряване на подкрепа на институциите за постигане на качество на образованието чрез инспектиране. На организираната национална конференция за споделяне на опит и практики в процеса на инспектиране на общински детски градини и училища екипът от НИО  се запозна с процедурите за организация и последователността от действия в процеса на инспектиране от местните образователни органи. По време на визитата българските инспектори имаха възможност да присъстват на тематична инспекция в Основно училище Lasnamäe (https://www.tallinn.ee/lasnamae-pohikool/) в град Талин, посветена на изучаването на естонски език в т. нар. руски училища (училища, в които се обучават ученици, чиито майчин език е руски език). Посетиха две други институции в град Тарту – детска градина Tartu Lasteaed Kelluke (https://tartukelluke.weebly.com/) и училище Tartu Annelinna Gümnaasium (https://www.tag.ee/ru), където бяха представени подходи и интерактивни практики за обучение на деца и ученици със специални образователни  потребности. Проведените срещи в Министерството на образованието и проучванията на Естония спомогнаха да се сподели опит и да се обсъдят образователните системи на Естония и България чрез участието на инспекторите от двете страни в дискусии.

резултати-от-мобилност-Естония

Споделете:
Търсене
Skip to content