Търсене

Проект № 2020-1-BG-KA104-078627

В изпълнение на дейностите по проект „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“, № 2020-1-BG-KA104-078627 по програма Еразъм +, ключова дейност 1, четирима инспектори от Националния инспекторат по образованието ще посетят Италия в периода 17 – 23 октомври 2021 г. и ще участват в обучителен курс и наблюдение в практиката.

В програмата са заложени дейности, чрез които инспекторите ще обменят опит с италианските си колеги по въпроси, свързани с инструментите за инспекция, взаимодействието между членовете в екипа и инспектирането като комплекс от дейности. По време на работни срещи ще дискутират въпроси, свързани с процедурите и правилата, които инспекторите следват в процеса на инспектиране, задълженията и правомощията на членовете на инспектиращия екип и осигуряването на качеството на работния процес. В графика на програмата е предвидено посещение в местно училище и практическа симулация на инспекция.

При завръщането си инспекторите ще представят презентация и описателни материали, с които да споделят придобития европейски опит. Предстои публикуването на сборник с добри практики и усъвършенстване на инструментите за инспектиране.

Споделете:
Търсене
Skip to content