Търсене

ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ“

В периода 19 – 25 ноември 2022 година, по проект „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“, екип на Националния инспекторат по образование посети град Ghimbav, Brasov и участва в обучение на тема „Коучинг стратегии за училища. Да превърнем промяната в трайни ползи за образованието“/ „Coaching strategies for schools. Turn change into lasting education benefits.“

На 5 декември 2022 година резултатите от мобилностите бяха представени пред останалите служители на Националния инспекторат по образование. Участниците в обучението споделиха придобитите знания и умения в курса. Разказаха за видовете наставничество/менторство (формално, неформално, традиционно, групово, партньорско, електронно и др.), консултирането, светването, за коучингът като метод за развитие и подобряване на представянето, за съсредоточаване върху целите, за отключване на източниците на въображение, продуктивност и лидерство. Представиха стратегии за коучинг, инструменти и практически упражнения за прилагането му. Мобилност в Брашов, Румъния и представяне на резултатите в НИО

Споделете:
Търсене
Skip to content