Търсене

ПРОЕКТ 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „QUALITY INSPECTIONS TROUGH QUALITY OF INSPECTORS’ S TRAINING – QIQIT“ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

Със заключително събитие на 21 декември 2022 г. приключиха дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Quality inspections trough quality of inspectors’ s training – QIQIT“/„Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“, програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“, изпълняван от Националния инспекторат по образование в периода 01.09.2021 г. – 31.12.2022 г. Стойността на финансиране от Европейския съюз е 12 690 евро.

заключително събитие по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585-21.12.2022 г.

Споделете:
Търсене
Skip to content