Търсене

ПРОМЯНА В РОЛЯТА НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПА

Международната Асоциация на инспекторатите по образованието направи експресно проучване за промяната на ролята на инспекторатите по образованието в условията на пандемичната криза  COVID-19 , като изпрати на своите членове следните въпроси:
1. Инспекторатът във Вашата страна  поема ли нови роли в резултат на настоящата криза? (например Фламандският инспекторат е отговорен за оценяването и стимулирането на качеството, но сега поема ролята на връзка между политиката и практиката и ролята на посредник за училищата, които се борят с анализа на риска, преди да отворят отново. Ролята на френския генерален инспекторат като съветник на създателите на политики е значително засилена въз основа на силните му педагогически и организационни познания)
2. Как изглежда Вашата проверка / оценка / наблюдение / сега? На какви аспекти на качеството се фокусирате? Промени ли се вашето определение за качество? Имат ли различно значение ключови области като учебната програма, оценяването  и др. Кои методи и инструменти използвате? Кои респонденти / заинтересовани страни включвате?
3. Как инспектирате / оценявате / наблюдавате / контролирате дистанционното обучение?
4. Как ще изглежда вашата инспекция / оценка / мониторинг след лятната ваканция?

Отговорите на членовете на SICI може да намерите тук (на английски език) Some words about

Споделете:
Търсене
Skip to content