Търсене

ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ЮНЕСКО и Съветът на Европа признават, че пандемията COVID-19 оказва голям натиск върху учениците, учителите и образователната система. Част от идентифицирането на въздействието на пандемията е да се разбере как е повлияно участието на учениците или „ученическият глас“. Гласът на ученика може да варира от просто себеизразяване до поемане на водеща роля в различни аспекти на училищния живот.
ЮНЕСКО и Съветът на Европа разработиха проучване, което иска да чуе мнението на учителите по този въпрос и може да ни помогне да разберем по-добре някои от ефектите на пандемията COVID-19 върху активното участие на учениците.

Онлайн проучването е достъпно на английски и френски език и ще отнеме само около 10 минути, така че това ще бъде възможност за учителите да дават своите мнения и споделят опит.
Моля, попълнете проучването преди 31 юли 2020 г.

https://www.surveygizmo.eu/s3/90251911/Student-voice-in-the-COVID-19-pandemic

 

Споделете:
Търсене
Skip to content