Търсене

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ

НАРЕЖДАМ

Да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието и Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата: РД-08-41sign

При извършване оценяването на всяка инспектирана институция документите на същата да се разглеждат като източник на информация, без да се оценява качеството им, или да служат за оценяване или аргументиране на поставената оценка;

Проучването и анализа на събраната информация да се извършва с фокус към резултатите от дейностите на образователната институция и резултатите на учениците

 

Споделете:
Търсене
Skip to content