Търсене

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

Осигуряването на качествено и приобщаващо образование за всички деца и младежи и предоставянето на необходимите компетентности за живота на всички подпомага изграждането на общества на равноправието и по-благоденстващи икономики. Във връзка с изготвянето на Рамка за оценка на качеството Националният инспекторат по образованието стартира открито публично обсъждане на актуализираните критерии и индикатори за инспектиране. Процесът на консултации ще позволи участието на широк кръг заинтересовани страни.

Можете да допринесете за тази консултация, като дадете своето мнение в онлайн допитването

https://forms.office.com/r/S91qwwgmR6

Указание за попълване:

Въпросникът съдържа три части по областите на инспектиране: ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА. Всеки критерий е описан с индикатори, към които има пояснение за съдържанието. Под всеки индикатор се намира свободно поле за Вашето мнение. Може да подкрепите предложения индикатор, да предложите допълнение или редакция, може да предложите друг индикатор.

Допитването ще бъде отворено до 01. октомври. 2021 г.

Ако не можете да използвате онлайн въпросника, моля, свържете се с нас, като използвате имейл адрес: info@nio.government.bg

Споделете:
Търсене
Skip to content