Търсене

ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ ИНСПЕКТОРИ „ПОСЛАНИЦИ НА КАЧЕСТВОТО“

Националният инспекторат по образованието е институция, която изпълнява ключова роля в процеса на осигуряване качество на образованието в детските градини и училищата. Външните инспектори имат определяща роля за изготвяне на цялостна, независима, експертна оценка на качеството на образованието и за извеждане на насоки за подобряване на дейностите на инспектираните институции.

За извършване на специфичните дейности в процеса на инспектиране са необходими специфични компетентности – ценности, нагласи, знания и умения, които 538  външни инспектори притежават.

За изминалите повече от 5 години от дейността на НИО с активното участие на външните инспектори бяха открити множество разнообразни практики, които правят едно съвременно училище или детска градина успешни.

НИО организира Първа обща среща на външните инспектори „Посланици на качеството“, която ще се състои на 28. март 2024 г., от 11.00 до 14.00 часа, в 65 зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Споделете:
Търсене
Skip to content