Търсене

ПЪТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

участниците в конференцията обсъждат проблемите на качеството

Националната научно-практическа конференция на тема: „Педагогически иновации за повишаване на качеството – същност на съвременното училище”, проведена на 6. декември 218 г. приключи с приемане на заключителен документ „Пътна карта за качествено образование“:

Диагноза на сегашното състояние и предизвикателства за бъдещето

Начало на процеса на управление на качеството

Смяна на парадигмата – подпомагане на развитието на детската градина и училището

Информираност, прозрачност, доверие

Цялостен подход

Предложения за подобрения:

В училищата

 1. Нови умения на ученици и учители, включително дигитализация
 2. Учене навсякъде и по всякакъв начин
 3. Развиване на социални умения, възпитание в ценности, индивидуализация на процеса на учене, разкриване и подкрепа на таланта
 4. Лидерство и учещи организации
 5. Удовлетвореност, щастие, позитивни отношения

За подкрепа на училищата

 1. Постигане на общо разбиране за „Качество на образованието“
 2. Стандартизирани измерители за качество
 3. Обвързаност между вътрешната и външната оценка
 4. Извеждане на преден план на силните страни
 5. Насоки за развитие и методическа подкрепа
 6. Приложимост на знанията, образование в 21 век

Принос на заинтересованите страни:

 1. Ресурси, диалог, приемственост
 2. Квалификация на учителите с отчитане специфика на училищата
 3. Позитивна мотивация за постигане на качество
 4. Иновации в образованието – иновации за качество
 5. Институционална и професионална подкрепа на учителите
 6. Подкрепа на общността

 Ключови приоритети за постигане на целите:

Дългосрочно: Повишаване качеството на образованието, повишаване на образователните резултати на учениците, информираност на обществото, работещи общности за развитието на детските градини  и училищата, удовлетвореност и реализация на младите хора

Предпоставки за успех:

 • Познаване на настоящото състояние
 • Ясно дефинирани възможности
 • Подход, насочен към всички дейности
 • Сътрудничество и споделена визия
 • Формула за успех – позитивна мотивация
 • Всичко е в нашите ръце

 

Споделете:
Търсене
Skip to content