Търсене

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ №101088073-GEMINI-SERV-2022-GE

Националният инспекторат по образованите (НИО) е партньорска организация за изпълнението на проект №101088073-GEMINI-SERV-2022-GE  и в периода 25 – 26 януари 2024 г. представители на институцията взеха участие във втората работна среща на международния екип за управление на проекта. Срещите се състояха в гр. Мейнут и гр. Дъблин, Ирландия и бе организирана от координатора на проекта – Национален университет на Ирландия Maynooth (MU). Проектът е насочен към популяризиране на равенството между половете чрез медийно разследване и нови прозрения за обучение и е с продължителност 24 месеца – от 2023 до 2025 г.

По времена на срещата присъстваха представители на Link Campus University (LCU), Италия; Университет на Алгарве (UAlg), Португалия; Aalborg University (AAU), Дания; Fondazione Centro Studi Villa Montesca (FCSVM), Италия; Университет на Букурещ (UB), Румъния; Национален университет на Ирландия Maynooth (MU) и обучителна организация Capacity Ireland (CI). В Национален университет на Ирландия Maynooth (MU) беше организирана работна среща  в две части. Срещата протече под формата на панели по различните работни пакети с лектори, презентации (на живо и онлайн) и коментари. В съответствие с предварителната програма НИО беше представен с презентация свързана с Работен пакет 5 „Създаване на политики и прилагането им“. След всеки от панелите бяха проведени дискусии.

Във втората част от деня се проведе семинар с участниците в проекта, на които бяха представени италианска гледна точка и бяха коментирани сериалите „Mari Fuori“ и „Prisma“, а от домакините в контекста на ирландското участие бяха коментирани сериали като Kin, The young offenders, Normal people, в които се използват кратки илюстровани клипове. Представител от румънски университет коментира сериалите „Wednesday“ и „Breaking Bad“. По време на последната група водена от г-н Ким Хансен, Aalborg University, Копенхаген бяха маркирани филмите Еуфория (HBO, 2019-2022), Рита (TV2/Netfflix, 2012-2020) и Зуза (Youtube, 2022-2023). В рамките на следващия ден програмата беше съсредоточена във фокус групите и се проведе в Guinness Enterprise Centre, гр. Дъблин. По време на първата фокус-група бе представена италианската гледна точка под наслов „От Европа към Италия на различни скорости“ ; втората фокус-група бе ирландската, в които основни изводи бяха: недостиг на ирландски сериали за тийнейджъри; различни потребителки навици по време на затварянето вкъщи в периода на пандемия. Третата и последна фокус-група бе представена от страна на Дания, според които гледането на сериали се извършва предимно на индивидуална основа и силно влияние има художествената литература на САЩ чрез социалните медии.

Втората работна среща на международния екип завърши със следните повдигнати въпроса:

  1. Удължаване на проекта в рамките на 3 до 6 месеца, като за целта ще се проведе онлайн дискусия между всички партньори в платформата.
  2. Изготвяне на работен календар с поставени срокове и задължения.

Презентацията на НИО може да намерите тук: [GEMINI]_MID-TERM PROJECT MEETING-25_01_24

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content