Търсене

РАЗВИВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЕКИПА НА НИО

Екипът на Националния инспекторат по образованието проведе серия от обучения за развиване на своя административен, организационен и професионален капацитет. В организираните от Института по публична администрация обучения за служебно и професионално развитие, както и в обученията „Анализ на данни и документи“, “Работа в екип”, “Процес на управление на качеството” , “Развитие и оценяване на организационната култура” взеха участие всички служителите от дирекции “Инспектиране” и “Административно обслужване”. Националният инспекторат по образованието е заявил желание за включване в обучение “Подобряване управлението на публичните организации чрез европейския модел за качество CAF” към ОП “Добро управление”, изпълнявано от Националния ресурсен център по CAF – Институт по публична администрация”.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content