Търсене

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩА СЪС СЛАБИ ОЦЕНКИ НА ДЗИ ПО БЕЛ – 2023 ГОДИНА (РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКТИРАНЕ)

Анализът на резултатите от външната независима експертна оценка на предоставеното образование, изпълнена от Националния инспекторат по образованието, обхваща 18 училища, от които шест инспектирани през

Прочетете повече »

ЗАДАЧАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ Е ДА ДАВА ЕЖЕГОДЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСА”ЗАЩО”

След поредните нелицеприятни резултати от националните външни оценявания (НВО) и държавните зрелостни изпити (ДЗИ), обществото ни за сетен път си задава въпроса: “Къде грешим?” Децата

Прочетете повече »

ГОДИШНА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ за 2022 г. НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ (SICI)

В периода 16 – 19.11.2022 г. в гр. Дънбойн, Ирландия се проведе Генералната асамблея на Постоянната международна конференция на инспекторатите (SICI). Срещата беше открита с

Прочетете повече »

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ УЧИЛИЩАТА (2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА)

Настоящият анализ е изготвен в Националния инспекторат по образованието (НИО) и има за цел да изследва резултатите от проведеното инспектиране през учебната 2021/2022 г. като

Прочетете повече »

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

През учебната 2021/2022 г. Националният инспекторат по образованието (НИО) продължи дейностите за изпълнение на основната си функция – провеждане на инспектиране. За постигане на целите

Прочетете повече »

АНГАЖИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ, ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ И ОБЩНОСТТА: ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

Публикуваме въпросник за самооценка на училищата, разработен от Инспектората в Шотландия участието на родителите, децата и учениците и общността в училищния живот. Въпросникът обхваща две

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content