Търсене

ПРОЕКТ на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище за уч. 2023/2024 г.

Уважаеми директори, учители и родители, Публикувам Проект на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище  с инструменти за набиране на информация

Прочетете повече »

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

Осигуряването на качествено и приобщаващо образование за всички деца и младежи и предоставянето на необходимите компетентности за живота на всички подпомага изграждането на общества на

Прочетете повече »

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ИНСПЕКТИРАНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА за 2020/2021 учебна година

След осъществяването на инспекциите за учебната 2020/2021 година е проведено анонимно допитване до всички директори на детски градини и училища, участвали в инспектирането. Попълнени са

Прочетете повече »

АНКЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във връзка с изследване на мнението и удовлетвореността на родителите от обучението, оценяването и подкрепата за личностното развитие на учениците в електронна среда чрез комуникационните

Прочетете повече »

ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ЮНЕСКО и Съветът на Европа признават, че пандемията COVID-19 оказва голям натиск върху учениците, учителите и образователната система. Част от идентифицирането на въздействието на пандемията

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content