Търсене

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция

Прочетете повече »

Механизъм за информиране на регионалните управления на образованието за резултатите от проведените от Националния инспекторат по образованието инспекции

В изпълнение на Приоритет 3. „Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество“ и Специфична цел 3.1. „Разширяване на партньорството с институциите от системата на

Прочетете повече »

Представяне на проект №2020-1-BG01-KA104-078627 на Национален инспекторат по образованието, програма Еразъм+, ключова дейност 1

На работно съвещание на дирекция “Инспектиране” беше представен одобрения проект Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране, №2020-1-BG01-KA104-078627 на Национален инспекторат  по образованието по програма Еразъм+,

Прочетете повече »

ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА CAF

Националният инспекторат по образованието подкрепя внедряването на общата рамка за самоценка като инструмент за управление на качеството в публичната администрация. Публикувам изготвения доклад Doklad_CAF_NIO-2019

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content