Търсене

ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ ИНСПЕКТОРИ „ПОСЛАНИЦИ НА КАЧЕСТВОТО“

Националният инспекторат по образованието е институция, която изпълнява ключова роля в процеса на осигуряване качество на образованието в детските градини и училищата. Външните инспектори имат

Прочетете повече »

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩА СЪС СЛАБИ ОЦЕНКИ НА ДЗИ ПО БЕЛ – 2023 ГОДИНА (РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКТИРАНЕ)

Анализът на резултатите от външната независима експертна оценка на предоставеното образование, изпълнена от Националния инспекторат по образованието, обхваща 18 училища, от които шест инспектирани през

Прочетете повече »

ПРОЕКТ на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище за уч. 2023/2024 г.

Уважаеми директори, учители и родители, Публикувам Проект на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище  с инструменти за набиране на информация

Прочетете повече »

ЗАДАЧАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ Е ДА ДАВА ЕЖЕГОДЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСА”ЗАЩО”

След поредните нелицеприятни резултати от националните външни оценявания (НВО) и държавните зрелостни изпити (ДЗИ), обществото ни за сетен път си задава въпроса: “Къде грешим?” Децата

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“

Прочетете повече »

ДОБРА ПРАКТИКА ОБЛАСТ “ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС” ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „БРИТАНИКА“, ГР. СОФИЯ

ТЕМА: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УРОЦИ С ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ, ФОКУС И АКТИВНО УЧЕНЕ ПРОМЕНЯТ НАГЛАСИТЕ ЗА УЧЕНЕ ЧСЕУ „Британика“ е иновативно училище от 2022 г. с Тема на

Прочетете повече »

ДОБРА ПРАКТИКА ОБЛАСТ “ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА” ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДИГИТАЛНИ НАУКИ „СОФТУНИ СВЕТЛИНА”, ГРАД СОФИЯ

ТЕМА: МОДЕРНА, ФУНКЦИОНАЛНА, ЕРГОНОМИЧНА И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ Образователният процес в ЧПГДН „СофтУни Светлина” се реализира в две съвременни и модерно оборудвани бази

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content