Търсене

Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ в дирекция „ИНСПЕКТИРАНЕ“ І. За длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка Минимални и специфични изисквания за заемане

Прочетете повече »

Конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ в дирекция „ИНСПЕКТИРАНЕ“ І. За длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка Минимални и специфични изисквания за заемане

Прочетете повече »

Конкурс “Знак за качество”

За подкрепа, непрекъснато повишаване на качеството на образованието и популяризиране на ефективни модели в училище Националният инспекторат по образованието поставя началото на ежегодния конкурс „Знак за

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка  в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка  в административно звено – дирекция „Инспектиране“

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content