Търсене
слайд-за-конференцията_page-0001

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪРЗОПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА – СПОДЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ

В научния панел на НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ: КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪРЗОПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА – СПОДЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ, събитието по дейността на МС в Четвъртия Национален план

Прочетете повече »

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ REACT

Националният инспекторат по образованието участва в заключителна конференция  по проект REACT, Agreement. 621522-EEP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, програма Еразъм+ ( Пътища на реципрочен майевтичен подход, подобряващи критичното мислене). Срещата

Прочетете повече »

УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОЕКТ ЗА ОЦЕНКА (САМООЦЕНКА) НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ „STESSIE“

Националният инспекторат по образованието участва в проект по програма Erasmus+, Key action 2 –  „STESSIE“ за обучение на инспектори, оценители на качеството, доставчици на образователни услуги,

Прочетете повече »
НИО

ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ ИНСПЕКТОРИ „ПОСЛАНИЦИ НА КАЧЕСТВОТО“

Националният инспекторат по образованието е институция, която изпълнява ключова роля в процеса на осигуряване качество на образованието в детските градини и училищата. Външните инспектори имат

Прочетете повече »

ДОБРА ПРАКТИКА ОБЛАСТ “ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС” ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „БРИТАНИКА“, ГР. СОФИЯ

ТЕМА: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УРОЦИ С ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ, ФОКУС И АКТИВНО УЧЕНЕ ПРОМЕНЯТ НАГЛАСИТЕ ЗА УЧЕНЕ ЧСЕУ „Британика“ е иновативно училище от 2022 г. с Тема на

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content