Търсене
НИО

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА 2023 г.

Стратегическата цел на Националния инспекторат по образованието за повишаване качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се

Прочетете повече »

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ УЧИЛИЩАТА (2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА)

Настоящият анализ е изготвен в Националния инспекторат по образованието (НИО) и има за цел да изследва резултатите от проведеното инспектиране през учебната 2021/2022 г. като

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content