Търсене
НИО

ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ ИНСПЕКТОРИ „ПОСЛАНИЦИ НА КАЧЕСТВОТО“

Националният инспекторат по образованието е институция, която изпълнява ключова роля в процеса на осигуряване качество на образованието в детските градини и училищата. Външните инспектори имат

Прочетете повече »
НИО

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА 2023 г.

Стратегическата цел на Националния инспекторат по образованието за повишаване качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се

Прочетете повече »

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Непрекъснато организационно развитие на Националния инспекторат по образованието чрез Европейския модел за качество CAF След извършена самооценка в съответствие с „Обща рамка за оценка CAF“

Прочетете повече »

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ПО ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

Директорът на Националния инспекторат по образованието д-р Анелия Андреева участва в първото заседание на Съвета по координация за изпълнението на Четвъртия национален план по глобалната

Прочетете повече »

ГОДИШНА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ за 2022 г. НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ (SICI)

В периода 16 – 19.11.2022 г. в гр. Дънбойн, Ирландия се проведе Генералната асамблея на Постоянната международна конференция на инспекторатите (SICI). Срещата беше открита с

Прочетете повече »

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

През учебната 2021/2022 г. Националният инспекторат по образованието (НИО) продължи дейностите за изпълнение на основната си функция – провеждане на инспектиране. За постигане на целите

Прочетете повече »

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Основната цел на Хартата на клиента е да подобри достъпа до услуги и да насърчи повишаването на качеството на обслужването. Националният инспекторат по образованието (НИО)

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content