Търсене
НИО

ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ ИНСПЕКТОРИ „ПОСЛАНИЦИ НА КАЧЕСТВОТО“

Националният инспекторат по образованието е институция, която изпълнява ключова роля в процеса на осигуряване качество на образованието в детските градини и училищата. Външните инспектори имат

Прочетете повече »
НИО

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ

НАРЕЖДАМ Да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието и Наредба

Прочетете повече »
ОЦЕНКА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО за учебната 2023/2024 година (м. септември 2023 – м. септември 2024 г.)

В изпълнение на чл. 6, ал. 3, т.1  и чл. 22 от ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО публикувам Годишен план на НИО

Прочетете повече »

ПРОЕКТ на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище за уч. 2023/2024 г.

Уважаеми директори, учители и родители, Публикувам Проект на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище  с инструменти за набиране на информация

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“

Прочетете повече »

конкурс за експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“   І. За длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content