Търсене

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки за заемане на длъжността до 4 г или до завръщане на титуляря в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки за заемане на длъжността до

Прочетете повече »

конкурс за експертни длъжности – „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки Минимални и специфични изисквания

Прочетете повече »

конкурс за експертни длъжности „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря – 2 щатни бройки

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря

Прочетете повече »

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“

Националният инспекторат по образованието (НИО) е ключова организация с принос към процеса на осигуряване на качеството на образованието в системата на предучилищното и училищното образование.

Прочетете повече »

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ“ – ТРЕТО МЯСТО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“, София Качествена и количествена оценка на областта за инспектиране много добра (84,21%) Лице за контакт: име, фамилия, телефонен номер,

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка  в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка  в административно звено – дирекция „Инспектиране“

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“

Прочетете повече »

Конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ в дирекция „ИНСПЕКТИРАНЕ“ І. За длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка Минимални и специфични изисквания за заемане

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка  в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка  в административно звено – дирекция „Инспектиране“

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content