Търсене

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДО 4 Г ИЛИ ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРЯ В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО /ПУБЛ. НА 17.01.2024 Г./

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки за заемане на длъжността до 4 г или до завръщане на титуляря в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки за заемане на длъжността до

Прочетете повече »

конкурс за експертни длъжности – „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки Минимални и специфични изисквания

Прочетете повече »

конкурс за експертни длъжности „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря – 2 щатни бройки

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря

Прочетете повече »

Резултати от конкурс за старши инспектор в дирекция “Инспектиране”

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО /ПУБЛ. НА 23.08.2023 Г./ На основание чл. 47

Прочетете повече »

Резултати от конкурс за главен инспектор в дирекция “Инспектиране”

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО /ПУБЛ. НА 23.08.2023 Г./ На основание чл. 44,

Прочетете повече »

Резултати от конкурс за държавен инспектор в дирекция “Инспектиране”

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО /ПУБЛ. НА 23.08.2023 г./ На основание чл. 47

Прочетете повече »

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка 

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content