Търсене

ПЪРВА ОБЩА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ ИНСПЕКТОРИ „ПОСЛАНИЦИ НА КАЧЕСТВОТО“

Националният инспекторат по образованието е институция, която изпълнява ключова роля в процеса на осигуряване качество на образованието в детските градини и училищата. Външните инспектори имат

Прочетете повече »

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ

НАРЕЖДАМ Да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието и Наредба

Прочетете повече »

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА 2023 г.

Стратегическата цел на Националния инспекторат по образованието за повишаване качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се

Прочетете повече »

ПЛАН ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА НАЦИОНАНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА CAF 2020

Прилагането на модела CAF осигурява възможност на Националния инспекторат по образованието да проверява резултатите от вложените усилия, да оцени обективно своите силни страни и необходимостта

Прочетете повече »
среща 23 CAF

ВТОРИ ЕТАП НА САМООЦЕНКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕЛА CAF В НИО

Националният инспекторат по образованието провежда втори цикъл по самооценяване и предприемане на мерки за подобрение в организационната култура и управлението на организацията. След първата самооценка

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content