Търсене

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ REACT

Националният инспекторат по образованието участва в заключителна конференция  по проект REACT, Agreement. 621522-EEP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, програма Еразъм+ ( Пътища на реципрочен майевтичен подход, подобряващи критичното мислене). Срещата

Прочетете повече »

УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОЕКТ ЗА ОЦЕНКА (САМООЦЕНКА) НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ „STESSIE“

Националният инспекторат по образованието участва в проект по програма Erasmus+, Key action 2 –  „STESSIE“ за обучение на инспектори, оценители на качеството, доставчици на образователни услуги,

Прочетете повече »

КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НИО за заемане на длъжността „Главен инспектор“ в дирекция Инспектиране“ до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляра – 1 бр.

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За заемане на длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 08.01.2028 г. или до завръщане

Прочетете повече »

КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НИО – „Главен инспектор“ в дирекция Инспектиране“ – 1 бр.

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка Минимални и специфични изисквания

Прочетете повече »

КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НИО – „старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 бр.

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертна длъжност І. За заемане на длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка Минимални и

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content